Stolik Sieczny

Stolik sieczny jest wykonywany w celu prawidłowej rekonstrukcji prowadzenia siecznego (incisal guidance) czyli odtworzenia nachylenia brzegów siecznych siekaczy dolnych względem powierzchni podniebiennej siekaczy górnych podczas przesuwania się po niej w czasie ruchów protruzyjnych. Wyróżnia się stolik sieczny płaski, półindywidualny, indywidualny.