Prowadzenie Sieczne

Prowadzenie sieczne, prowadzenie przednie, anterior guidance, incisors guidance określa drogę kontaktu zębów siecznych podczas ruchów protruzyjnych. Jest to kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną odniesienia np. Campera a drogą kontaktu zębów przednich. Prowadzenie sieczne zapewnia dyskluzję zębów bocznych podczas wykonywania ruchów ekscentrycznych, zabezpieczając je przed działaniem sił bocznych. Braki skrzydłowe lub brak stabilnego podparcia w odcinkach bocznych może spowodować wychylenie zębów siecznych ze względu na ich nadmierne obciążanie. W pozycji protruzyjnej tete-a-tete powinny ze sobą kontaktować brzegi sieczne siekaczy przyśrodkowych górnych z […]