Gips

W przyrodzie występuje dwuwodzian siarczanu wapnia (dihydrat) CaSO4*2 H2O, który po wypaleniu przechodzi w półwodzian CaSO4*1/2 H2O (hemihydrat). Podczas reakcji wiązania uwalnia się ciepło w ilości 3000 kalorii. Do gipsu klasy III, IV, V dodaje się substancje zmniejszające zapotrzebowanie na wodę (0,1 – 1,0%) aby zwiększyć ich twardość (pochodne celulozy, żywice fenyloformaldehydowe). Reakcja chemiczna wiązania półwodzianu wymaga dostarczenia 18g wody / 100g gipsu. Wpływ na ilość wykorzystanej wody ma wielkość, kształt i porowatość kryształów półwodzianu gipsu.

klasa I – gips wyciskowy […]