Klasyfikacja Eichnera

Klasyfikacja okluzyjna-morfologiczna wg Eichnera, intermaksilarna, międzyszczękowa, lokalizuje strefy podparcia zwarciowego, określa rodzaj zwarcia i ocenia warunki okluzyjne. Uwzględnia cztery strefy podparcia w obrębie zębów bocznych w maksymalnej interkuspidacji, dwie strefy w zębach przedtrzonowych i dwie w zębach trzonowych. Obecność lub brak stref podparcia stanowi kryterium podziału na trzy klasy A, B, C z określonymi grupami:

A – kontakty występują w 4 strefach podparcia:
A1 – obecne są wszystkie zęby, pojedyncze zęby są uszkodzone i odbudowane,
A2 – jeden łuk bez braków, […]