Klasyfikacja Gerbera

Klasyfikacja Gerbera ocenia układ linii brzegów siecznych górnych siekaczy w stosunku do linii podstawy nosa.