Klasyfikacja Majewskiego

Klasyfikacja Majewskiego ocenia podmiotowe i przedmiotowe dane charakteryzujące zarówno stan miejscowy, jak i ogólny pacjenta, ma aspekt prognostyczny i uwzględnia stopień trudności diagnostyczno – trapeutycznych.