Klasyfikacja Newtona

Klasyfikacja Newtona:

Stadium 0 – błona śluzowa jest nie zmieniona, ale pacjent ma odczucia subiektywne w postaci pieczenia, kłucia lub suchości jamy ustnej.

Stadium I – różowe punkty przekrwienia, ograniczone powierzchnie zapalne, zwykle umiejscowione w niezmienionej błonie śluzowej.

Stadium II – rozlane przekrwienie, uogólniony stan zapalny całej błony śluzowej pokrytej płytą protezy, powierzchnia błony śluzowej jest gładka i wrażliwa.

Stadium III – przerostowe ziarninujące zapalenie, błona śluzowa ma guzowata, nierówną powierzchnię, zmiany mogą przekraczać teren pokryty protezą.

Stomatopatie Protetyczne

Stomatopatie protetyczne są schorzeniami spowodowanymi najczęściej skojarzonym oddziaływaniem kilku czynników etiologicznych. Główne przyczyny powstawania stomatopatii protetycznych to niektóre choroby ogólnoustrojowe, zakażenia grzybami drożdżopodobnymi, uraz mechaniczny. Stomatitis prothetica catarrhalis – w obrębie nabłonka występują zmiany proliferacyjne z ogniskami rogowacenia, obrzęku i wodniczkowego zwyrodnienia komórek, w zakresie zaś tkanki łącznej podnabłonkowej naciek zapalny złożony głównie z jednojądrzastych komórek limfocytopodobnych. W przebiegu stomatopatii protetycznych powikłanych zakażeniem grzybiczym występują zaburzenia aktywności limfocytów związanych z odpowiedzią immunologiczną typu komórkowego, występuje grzybica przełyku. Stomatopatię rozrostową można […]