Klasyfikacja Supple

Klasyfikacja podłoża śluzówkowo – kostnego bezzębnej jamy ustnej wg Supple’a, typy podłoża jamy ustnej:

  1. jama ustna o podłożu idealnym – dobrze zachowane wyrostki zębodołowe w szczęce i w żuchwie, podniebienie wysoko wysklepione, błona śluzowa sprężysta i nieprzesuwalna w stosunku do podłoża, a przyczepy mięśni i więzadeł umieszczone u podstawy wyrostków zębodołowych,
  2. jama ustna o podłożu zanikłym twardym – znaczne zanikłe wyrostki zębodołowe, podniebienie mało wysklepione, błona śluzowa cienka, lecz zbita, przyczepy mięśni i więzadeł na stokach wyrostków zębodołowych,
  3. jama ustna o podłożu zanikłym […]