Klasyfikacja Drehera

Według Drehera i Jabłońskiej natychmiastowy obturator ma za zadanie oddzielenie jamy ustnej od jamy nosowej przez co ułatwia choremu odżywianie, umożliwia wyraźną wymowę, zachowanie symetrii twarzy chorego co wpływa korzystnie na jego psychikę.

Typ I. Charakteryzuje się utratą kilku zębów i nieznacznym ubytkiem wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy, bez połączenia z zatoką szczękową i bez przerwania ciągłości żuchwy. Taka sytuacja powstaje najczęściej po operacji łagodnych nowotworów.

Typ II. Występuje w nim ubytek prawej lub lewej szczęki po częściowej resekcji, z zachowaniem dolnej […]