Relacja Centralna

Relacja centralna, centric relation, CR, dotylna pozycja żuchwy, graniczna pozycja żuchwy, położenie więzadłowe jest to najbardziej stabilna ortopedycznie i optymalna dla mięśni pozycja żuchwy względem szczęki, w której głowy żuchwy są stabilizowane w stawie skroniowo – żuchwowym dzięki mięśniom unoszącym żuchwę i skrzydłowym bocznym powodującym górno – przednie położenie głowy żuchwy w dole stawowym. Krążek stawowy przyjmuje pozycję pośrednią pomiędzy głową żuchwy a powierzchnią stawową dołu stawowego. W relacji centralnej głowy żuchwy wykonują jedynie ruch rotacyjny. Powinna być rejestrowana w […]