Prowadzenie Kłowe

Prowadzenie kłowe, canine guidance, lateral guidance zapewnia okluzję ochronną w czasie której podczas ruchów ekscentrycznych następuje dyskluzja pozostałych zębów. Brak prowadzenia kłowego może być przyczyną powstawania recesji dziąseł i pękania szkliwa w wyniku działania nadmiernych sił. W przypadku braku kła należy odtworzyć prowadzenie grupowe (2, 3, 4). W prowadzeniu kłowym, w czasie ruchu laterotruzyjnego jest aktywny wyłącznie mięsień skroniowy. W prowadzeniu grupowym bierze udział mięsień skroniowy i mięsień żwacz. Dopuszczalne są kontakty grupowe ale przy najmocniejszym udziale kła, który jest […]