Biofunkcjonalny System Protetyczny

Biofunkcjonalny System Protetyczny BPS: wyciski czynnościowe pobiera się przy ustach zamkniętych, na etapie wycisków anatomicznych stosuje się nośnik zwarcia oraz rejestrację łukiem twarzowym, stosuje się kalotę służącą do ustawiania zębów bocznych dolnych, do polimeryzacji protez stosowana jest metoda ciśnieniowa, 5) stosuje się graficzną rejestrację łuku gotyckiego.

Łuk Gotycki

Łuk gotycki (Centrofix / Amann Girbach) jest urządzeniem protetycznym służącym do graficznej rejestracji wewnątrzustnej wykorzystywanym do wyznaczenia centralnego ułożenia żuchwy, uzyskania symetrii żuchwy w płaszczyźnie pośrodkowej, uzyskania centralizacji głów żuchwy w panewkach stawowych, dokonania zapisu czynności żuchwy. Czynniki mogące zaburzyć rejestrację: pozycja sztyftu podpierającego, siła zaciskania podczas rejestracji, podatność błony śluzowej, pozycja dotylna głowy pacjenta na fotelu dentystycznym, morfologia szczęki i żuchwy.

Relacja Centralna

Relacja centralna, centric relation, CR, dotylna pozycja żuchwy, pozycja referencyjna, graniczna pozycja żuchwy, położenie więzadłowe. Powinna być rejestrowana w przypadku bezzębia, braku stref podparcia, powikłaniach okluzyjnych, przy starciu patologicznym, w zaburzeniach czynnościowych, podczas analizy okluzji dla celów diagnostycznych. W relacji centralnej krążki stawowe usytuowane są na głowach stawowych, kontaktują się z powierzchnią dołów stawowych swoją najcieńszą częścią. W relacji centralnej możliwy jest jedynie ruch obrotowy głowy stawowej. Należy zaznaczyć, że relacja centralna nie jest tym samym co dotylne położenie zwarciowe […]