Łuk Twarzowy

Łuk twarzowy służy do orientacji przestrzennej modelu szczęki (powierzchni okluzyjnej zębów łuku górnego) w stosunku do osi zawiasowej stawów skroniowo – żuchwowych. Wyróżnia się łuki twarzowe arbitralne: rejestracja w odniesieniu do czaszki (CE lub FH), kinematyczne: rejestracja w odniesieniu do stawów skroniowo – żuchwowych. Łuk twarzowy kinematyczny pozwala na indywidualne wyznaczenie osi obrotu stawów skroniowo-żuchwowych, połączone z graficznym odwzorowaniem kształtu przebiegu drogi stawowej.