Stopy

Stopy srebro-palladowe (zastępcze złota) zawierają: 5-7% srebra i 1-3% palladu.

Metale

Temperatura topnienia stopów chromoniklowych wynosi powyżej 1600 stopni C. Korozja metali w jamie ustnej może zachodzić wówczas, gdy w jamie ustnej znajdują się różne metale lub ich stopy o różnym potencjale elektrochemicznym, w jamie ustnej znajduje się jeden rodzaj stopu heterogennego, w jamie ustnej znajduje się jeden rodzaj stopu homogennego o niejednorodnej strukturze wewnętrznej. Koroza występuje gdy w skład stopów stomatologicznych wchodzą różne metale, każdy metal ma zdolność wytrącania z roztworu i osadzania na sobie metalu zajmującego wyższe od niego miejsce […]