Mięśnie

Do bezpośredniego badania palpacyjnego są  mięsień skroniowy, mięsień żwacz.

ruch przywodzenia, protruzyjny – skurcz mięśni skrzydłowych bocznych dolnych, zewnętrznych włókien mięśni żwaczy, przednich włókien mięśni skroniowych,

warstwa powierzchowna mięśnia żwacza odpowiada za ruch przywodzenia; przednia głowa mięśnia skroniowego przywodzi i cofa żuchwę; mięsień skrzydłowy przyśrodkowy odpowiada za ruch przywodzenia żuchwy; 

ruch unoszenia żuchwy – żwacze, skrzydłowe przyśrodkowe i skroniowe.

ruch wysuwania żuchwy – skrzydłowe boczne, zewnętrzne włókna mięśnia żwacza, przednie włókna mięśnia skroniowego.

Mięśnie tworzące dno jamy ustnej: mięsień żuchwowo-gnykowy (m. […]