Most

Most jest to uzupełnienie protetyczne stałe, długoczasowe, wielopunktowe. Podczas wykonywania większych mostów należy wykonać model kontrolny bez dzielenia bo skurcz metalu może uniemożliwić ponowne jego założenie, ponadto wielokrotne zakładanie mostu ściera gips z modelu.

Most składany wykonuje się w przypadku znacznie pochylonych gdy chcemy uniknąć leczenia kanałowego wywołanego preparacją pod koronę lub zębów nie rokujących zębów, które jakiś czas chcemy jeszcze zachować. Nawet jeśli odcementuje się korona to most pokrywający koronę nie ulegnie zniszczeniu.

Powierzchnia połączenia przęsła mostu z koroną filarową powinna […]

Przęsło

Przęsło powinno posiadać odpowiedni kształt ułatwiające utrzymanie prawidłowej higieny. Powierzchnia żująca przęsła powinna posiadać zmniejszony wymiar przedsionkowo-językowy oraz spłaszczoną powierzchnię okluzyjną w laterotruzji w celu ograniczenia występowania nadmiernych sił wyważających (kontakty laterotruzyjne na podniebiennych guzkach w szczęce). W przeciwieństwie do odbudowy protetycznej w szczęce, w żuchwie występują znacznie większe odkształcenia elastyczne, które mogą być przyczyną odcementowanie mostu, powstawania silnych naprężeń, odprysków porcelany. Dlatego też w przypadku dłuższych mostów zalecane jest stosowanie na ostatnim zębie korony teleskopowej.

przęsło pontic (gniazdo) – zagłębienie […]