Nadwrażliwość

Pasta Tooth Mousse szybko przynosiła ulgę natychmiast po aplikacji (100% redukcji bólu u pacjentów z niską wrażliwością i 85-90% z silną wrażliwością zębiny) oraz wykazywała długotrwałe działanie (po 6 tygodniach efekt leczniczy spadł o 1,5-10% procent w porównaniu z wynikami osiągniętymi bezpośrednio po aplikacji pasty). Nieznacznie słabszą (nieistotną statystycznie) skuteczność terapeutyczną wykazywał preparat Green Or. Natychmiastową ulgę po zastosowaniu u osób z niską wrażliwością zębiny przynosił w 92,5%-98,5% wrażliwych zębów. W grupie o silnej wrażliwości wyniki kształtowały się na poziomie […]