Kompleksowy Plan Leczenia

wywiad, badanie, konsultacja, zdjęcia, dsd, wyciski anatomiczne na modele diagnostyczne, wzorniki zwarciowe, deprogramacja

wykonanie deprogramatora Koisa z górną płaską platformą i dolnej szyny płaskiej (akryl / kompozyt) z pinem wysokości 1,5mm i grubości 1-2mm, wysokość zwarcia powinna być zbliżona do ostatecznej, sprawdzenie kalką gdzie obecnie pacjent nagryza platformę, wywiercenie tego punktu w górnej płytce i zalanie płynnym flowem, schowanie dolnej płytki z pinem do kontroli po deprogramacji i wykonanie zamiast niej w tej samej wysokości nakładki kompozytowej zacementowanej, użytkowanie deprogramatora 2 […]