Płaszczyzna Okluzji

Płaszczyzna okluzji jest to hipotetyczna płaszczyzna powstała na skutek połączenia punktów zlokalizowanych na brzegu siecznym przyśrodkowych siekaczy dolnych i na szczytach policzkowych dystalnych guzków pierwszych zębów trzonowych dolnych.