Podścielenie Protezy

Podścielenia protezy można wykonać przy prawidłowych stosunkach zwarciowych. Należy zlikwidować podcienia, pogłębić dowyrostkową powierzchnię protezy, skrócić pobrzeża o 1mm, można pozostawić występy akrylowe stabilizujące pionowe położenie protezy, należy zalecić pacjentowi, by nie jadł i nie żuł twardych pokarmów przez 8 godzin po podścieleniu protezy. Podczas pobierania wycisku podścielającego należy polecić pacjentowi samodzielne zagryzienie protez bez dociskania jej palcami. Podścielenie może zostać wykonane metodą bezpośrednią materiałem szybkopolimeryzującym (Estetic S, LuxaPick-UP DMG, GC Reline) lub pośrednią masą alginatową zamienianą w laboratorium na […]