Porcelana

Wytrzymałość zębiny 120 MPa, szkliwa 340 MPa.

Ceramika skaleniowa – wysoka przezierność, 90 MPa, zalecana do pojedynczych uzupełnień, zamykania diastem, minimalna preparacja: non-prep, do zgubienia lub 0,4 mm, nie ma możliwości korekty, jest malowana.

Ceramika z dwukrzemianu litu e.max – sterowana przezierność, 400 MPa gdy jest pełny kontur, 90 MPa w połączeniu z ceramiką, zalecana do pojedynczych uzupełnień, minimalna preparacja 0,4 mm podbudowa + 0,7 mm estetyka, zmniejszenie grubości pogorszy estetykę i wytrzymałość, stopień chamfer 0,4 mm.

Ceramika leucytowa press – dobra przezierność, […]

Uzupełnienia Pełnoceramiczne

system odlewanej ceramiki szklanej (Dicor), system ceramiki tłoczonej (IPS-Empress), system ceramiki spiekanej na rdzeniu tlenku glinu (In-Ceram, Procera), ceramika przetwarzana w systemie CAD/CAM (Procera, KaVo Everest, Cerec).