Szlifowanie

Szlifowanie, preparacja pod korony:zbieżność 5-6*

 pod koronę pełnoceramiczną 1,5 mm (porcelana) ; 

Korona pełnoceramiczna: stopień 1,5 mm,

Korona ceramiczna na podbudowie z dwutlenku cyrkonu i napalaną porcelaną: guzki artykulacyjne 2,0 mm (bevel), nieartykulacyjne 1,5 mm, stopień 1,0 mm, optymalna grubość ścian podbudowy powinna wynosić minimum 0,4 mm a powierzchnia przekroju przęsła nie mniej niż 0,9 mm2

Korona metalowo – porcelanowa: stopień 1,3 – 1,5 mm: 0,3 – 0,5 mm (metal) + 1,0 mm (porcelana) ; guzki artykulacyjne 2,0 mm (bevel), nieartykulacyjne 1,5 mm.

Bielański A.: […]