Klasyfikacja Kennedy’ego

klasa I – obustronne obszary bezzębnego wyrostka zębodołowego, położone za ostatnimi zębami pacjenta (obustronny brak skrzydłowy).

klasa II – jednostronny obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego, położony za ostatnimi zębami pacjenta (jednostronny brak skrzydłowy).

klasa III – jednostronny obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego, ograniczony z przodu i z tyłu zębami pacjenta (braki międzyzębowe).

klasa IV – pojedynczy, obustronny, przecinający linię pośrodkową obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego położony do przodu od zębów pacjenta (braki zębów przednich).

Wycisk Czynnościowy

Podział: mukostatyczne – odtwarzające pole protetyczne pokryte nieruchomą błoną śluzową podobnie jak wycisk anatomiczny ale pobierane na łyżce indywidualnej, mukodynamiczne – odtwarzające pole protetyczne pokryte nieruchomą i ruchomą błoną śluzową pobierane na łyżce indywidualnej ; czynne (testy Herbsta wykonywane są przez samego pacjenta), bierne (testy Herbsta wykonywane są przez samego lekarza) ; uciskowe, bezuciskowe ; przy ustach otwartych, przy ustach zamkniętych ; woski wyciskowe (Adhesal), masy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe (Neogenate, Ash Impression Paste), masy polisulfidowe (brązowe, siarkowe), masy elastomerowe: C-silikony (Oranwash) – uwalniają wodę lub etanol, A-silikony (Express) – uwalniają wodór H+ (bez znaczenia), masy polieterowe (Impregum).

Leczenie Kanałowe

p style=”text-align: justify;”Wprowadzenie: a title=”paweł łabno dentysta tarnów” href=”#Leczenie Kanałowe”leczenie kanałowepolega na oczyszczeniu czyli dokładnym usunięciu drobnoustrojów i resztek nieodwracalnie zmienionej miazgi, ukształtowaniu, czyli nadaniu kanałowi zwężającego się ku wierzchołkowi fizjologicznego kształtu oraz wypełnieniu, czyli zamknięciu kanału szczelnym, nierozpuszczalnym, biozgodnym materiałem. Ponieważ a title=”paweł łabno dentysta tarnów” href=”#Leczenie Kanałowe”leczenie kanałowejest terapią, której nie widać, dlatego czasami trudno jest przekonać pacjenta o konieczności jej przeprowadzenia. Niektórzy lekarze znajdują analogię w leczeniu złamanej nogi a nie jej odcinaniu. Jednak przed podjęciem decyzji odnośnie ewentualnego dalszego leczenia należy przeprowadzić prawidłową diagnostykę umożliwiającą ocenę konieczności podejmowania leczenia, możliwości prawidłowego wyleczenia, przewidywanych trudnościach, posiadanych kwalifikacjach, […]

Wkład Koronowo-Korzeniowy

p style=”text-align: justify;”Wkład koronowo-korzeniowy powinien równomiernie przylegać do wszystkich ścian kanału i części nośnej korzenia aby podczas działania sił żucia rozkład naprężeń był równomierny oraz aby warstwa cementu była cienka i tej samej grubości w celu zapewnienia jak największej siły wiązania./

Korona Metalo-Ceramiczna

p style=”text-align: center”podbudowa metalowa 0,3 – 0,5mm + 1 mm licowanie porcelaną = 1,5 mm,/

[…]