Proteza Natychmiastowa

Po usunięciu zęba protezę powinien wyjąć z jamy ustnej lekarz po 24 godzinach jej użytkowania. Opracowanie modelu gipsowego metodą Reichenbacha polega na usunięciu zęba z modelu i wygładzeniu brzegów kostnych ran poekstrakcyjnych. Powinna zostać podścielona po 8 tygodniach.

Podścielenie Protezy

Podścielenia protezy można wykonać przy prawidłowych stosunkach zwarciowych. Należy zlikwidować podcienia, pogłębić dowyrostkową powierzchnię protezy, skrócić pobrzeża o 1mm, można pozostawić występy akrylowe stabilizujące pionowe położenie protezy, należy zalecić pacjentowi, by nie jadł i nie żuł twardych pokarmów przez 8 godzin po podścieleniu protezy. Podczas pobierania wycisku podścielającego należy polecić pacjentowi samodzielne zagryzienie protez bez dociskania jej palcami. Podścielenie może zostać wykonane metodą bezpośrednią materiałem szybkopolimeryzującym (Estetic S, LuxaPick-UP DMG, GC Reline) lub pośrednią masą alginatową zamienianą w laboratorium na […]

Łyżka Indywidualna

Dolna łyżka indywidualna a następnie przyszła proteza może być wydłużona w okolicy mięśnia okrężnego ust, w okolicy wędzidełka języka (kieszonka językowa przednia), językowo na wysokości I i II trzonowca, w okolicy guzka zębodołowego żuchwy, w kieszeni policzkowej Kemeny’ego czyli policzkowo na wysokości I i II przedtrzonowca. Łyżka indywidualna może być wykonana z akrylu, szelaku i materiałów światłoutwardzalnych.

Proteza Szkieletowa

Proteza szkieletowa jest to ruchome uzupełnienie protetyczne o konstrukcji złożonej (akryl / akron, *kompozyt, metal), w której szkielet jest odlany w całości z metalu (chrom – kobalt – molibden , tytan, złoto), uzupełnia braki częściowe przenosząc siły żucia ozębnowo lub ozębnowo-śluzówkowo, jest trwała zapewniając użytkowanie przez około 5 lat. Wykonanie protezy szkieletowej jest możliwe w przypadku wystarczającej ilości, jakości odpowiednio rozmieszczonych zębów, zdolnych do przyjęcia obciążenia ze strony elementów retencyjnych protezy. Filary muszą posiadać wystarczające pole powierzchni ozębnej, stabilizację w […]

Proteza Nakładowa

proteza nakładowa, overdenture, ovd stanowi uzupełnienie protetyczne ruchome, w których jako filary można wykorzystać korzenie zębów dyskwalifikowane jako konwencjonalne filary protetyczne, korzenie znacznie rozchwiane, korzenie, których 1/3 długości tkwi w zębodole, pokrywające na całej powierzchni korzenie zębów lub implantów oraz przyzębie brzeżne. Koncepcja pozostawiania uzupełnienia szczątkowego została opublikowana przed Ledgera w 1856r. Crum i Rooney zaobserwowali, że zanik kości wyrostka zębodołowego u pacjentów użytkujących protezy overdenture w ciągu 4 lat wynosi 0,6 mm, natomiast u […]

Proteza

Jeżeli od utraty zębów naturalnych minęło dużo czasu, wyrostek zębodołowy zanika nie tylko w wymiarze pionowym ale także przedsionkowo – językowym powodując, że nacisk siodła przyszłej protezy osiadającej będzie nadmierny, stanowiąc konieczność jej wielokrotnego korygowania, szczególnie przy cienkiej warstwie tkanki podśluzowej. W takich sytuacjach bardziej korzystne może okazać się zastosowanie protez śluzówkowo – ozębnowych. Podczas odtwarzania braków skrzydłowych w bocznych strefach podparcia, pojawia się konieczność odciążenia siodła protezy w 1/3 części dystalnej, aby uniknąć nadmiernych obciążeń uzębienia resztkowego. Ponadto w […]