Metody Ustawiania Zębów

W protezie całkowitej nie ustawia się więcej niż 14 zębów (nie uzupełnia się trzecich zębów trzonowych), w określonych warunkach liczba zębów może być zmniejszona do 12. W zgryzie prawidłowym łuk zębowy górny ma kształt półelipsy, dolny paraboli. Zęby górne pokrywają od strony przedsionkowej część zębów dolnych i każdy ząb powinien kontaktować się z dwoma zębami przeciwstawnymi (wyjątek stanowią dolne zęby sieczne i drugie górne trzonowe). Zęby boczne powinny być ustawione na grzbiecie wyrostka zębodołowego. Należy dążyć do uzyskania zadowalającego wyglądu […]

Kleje Do Protez

W celu poprawy retencji i stabilizacji protez całkowitych szeroko reklamowane są środki adhezyjne tzw. kleje, które mają istotnie poprawić jakość życia pacjentów bezzębnych. Przewlekłe i nadmierne stosowanie środków adhezyjnych może mieć oddziaływanie toksyczne związane z obecnością cynku w ich składzie, wywołującego objawy neurologiczne, ostre przedawkowanie może prowadzić do nudności, wymiotów, utraty apetytu, skurczów, biegunki i bólów głowy; mogą potencjalnie wywierać działanie drażniące błony śluzowej poprzez uszkodzenie naczyń krwionośnych, może dojść do zanieczyszczenia bakteryjnego i grzybicznego w środkach adhezyjnych, nie stwierdzono […]

Klasyfikacja Majewskiego

Klasyfikacja Majewskiego ocenia podmiotowe i przedmiotowe dane charakteryzujące zarówno stan miejscowy, jak i ogólny pacjenta, ma aspekt prognostyczny i uwzględnia stopień trudności diagnostyczno – trapeutycznych.

Klasyfikacja Kennedy’ego

klasa I – obustronne obszary bezzębnego wyrostka zębodołowego, położone za ostatnimi zębami pacjenta (obustronny brak skrzydłowy).

klasa II – jednostronny obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego, położony za ostatnimi zębami pacjenta (jednostronny brak skrzydłowy).

klasa III – jednostronny obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego, ograniczony z przodu i z tyłu zębami pacjenta (braki międzyzębowe).

klasa IV – pojedynczy, obustronny, przecinający linię pośrodkową obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego położony do przodu od zębów pacjenta (braki zębów przednich).

Odciążenia

Metody odciążenia protezy: zdjęcie warstwy masy wycisku (metoda niedokładna, powstają komory ssące), pogrubienie modelu roboczego warstwami folii (metoda niedokładna), wycisk wybiórczo – odciążający wg Kozłowskiego (najdokładniejsza metoda). Wycisk odciążający stosuje się przy obecności miejsc podatnych na ucisk jak brodawki przysieczne, wał podniebienny, otwory podniebienne większe (pry nadwrażliwości nerwów podniebiennych), otwory bródkowe (przy dużym zaniku żuchwy), ruchomy wyrostek zębodołowy (grzebień koguci), bolesna kresa żuchwowo – gnykowa, guzek żuchwowy, wyrośla kostne oraz wykazującej duże różnice podatności błonie śluzowej. 

Łyżkę indywidualną należy sperforować w […]