Metody Ustawiania Zębów

W protezie całkowitej nie ustawia się więcej niż 14 zębów (nie uzupełnia się trzecich zębów trzonowych), w określonych warunkach liczba zębów może być zmniejszona do 12. W zgryzie prawidłowym łuk zębowy górny ma kształt półelipsy, dolny paraboli. Zęby górne pokrywają od strony przedsionkowej część zębów dolnych i każdy ząb powinien kontaktować się z dwoma zębami przeciwstawnymi (wyjątek stanowią dolne zęby sieczne i drugie górne trzonowe). Zęby boczne powinny być ustawione na grzbiecie wyrostka zębodołowego. Należy dążyć do uzyskania zadowalającego wyglądu […]

Kleje Do Protez

W celu poprawy retencji i stabilizacji protez całkowitych szeroko reklamowane są środki adhezyjne tzw. kleje, które mają istotnie poprawić jakość życia pacjentów bezzębnych. Przewlekłe i nadmierne stosowanie środków adhezyjnych może mieć oddziaływanie toksyczne związane z obecnością cynku w ich składzie, wywołującego objawy neurologiczne, ostre przedawkowanie może prowadzić do nudności, wymiotów, utraty apetytu, skurczów, biegunki i bólów głowy; mogą potencjalnie wywierać działanie drażniące błony śluzowej poprzez uszkodzenie naczyń krwionośnych, może dojść do zanieczyszczenia bakteryjnego i grzybicznego w środkach adhezyjnych, nie stwierdzono […]

Klasyfikacja Majewskiego

Klasyfikacja Majewskiego ocenia podmiotowe i przedmiotowe dane charakteryzujące zarówno stan miejscowy, jak i ogólny pacjenta, ma aspekt prognostyczny i uwzględnia stopień trudności diagnostyczno – trapeutycznych.

Klasyfikacja Kennedy’ego

klasa I – obustronne obszary bezzębnego wyrostka zębodołowego, położone za ostatnimi zębami pacjenta (obustronny brak skrzydłowy).

klasa II – jednostronny obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego, położony za ostatnimi zębami pacjenta (jednostronny brak skrzydłowy).

klasa III – jednostronny obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego, ograniczony z przodu i z tyłu zębami pacjenta (braki międzyzębowe).

klasa IV – pojedynczy, obustronny, przecinający linię pośrodkową obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego położony do przodu od zębów pacjenta (braki zębów przednich).

Odciążenia

Metody odciążenia protezy: zdjęcie warstwy masy wycisku (metoda niedokładna, powstają komory ssące), pogrubienie modelu roboczego warstwami folii (metoda niedokładna), wycisk wybiórczo-odciążający (najdokładniejsza metoda).