Prowadzenie Kłowe

Prowadzenie kłowe zapewnia okluzję ochronną w czasie której podczas ruchów ekscentrycznych następuje dyskluzja pozostałych zębów. Brak prowadzenia kłowego może być przyczyną powstawania recesji dziąseł i pękania szkliwa w wyniku działania nadmiernych sił. W przypadku braku kła należy odtworzyć prowadzenie grupowe (2, 3, 4). W prowadzeniu kłowym, w czasie ruchu laterotruzyjnego jest aktywny wyłącznie mięsień skroniowy.