Przestrzeń Neutralna

Przestrzeń neutralna jest to przestrzeń, w której występuje stan równowagi sił wzajemnego oddziaływania języka oraz warg i policzków, mieszcząca się w obszarze ograniczonym od góry podniebieniem twardym i miękkim, od dołu żuchwą z tkankami dna jamy ustnej, językiem, jej zamknięcie zewnętrzne zaś stanowią wewnętrzne powierzchnie wargi i policzków.