Rak Płaskonabłonkowy

Rak płaskonabłonkowy jest to nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego, który zazwyczaj rośnie powoli, ale ma zdolność do tworzenia odległych przerzutów w innych narządach. Jest on zazwyczaj zbudowany z komórek ulegających rogowaceniu podobnych do zdrowego naskórka. Występuje przede wszystkim u osób rasy białej. Rak płaskonabłonkowy jest po raku podstawnokomórkowym drugim najczęściej występującym nowotworem skóry.

Etiologia: uwarunkowania genetyczne, promieniowanie ultrafioletowe (głównie UVB), ekspozycja na promieniowanie słoneczne (zwłaszcza w dzieciństwie), podeszły wiek (ponieważ uszkadzające działania wielu czynników kumuluje się przez wiele lat życia), płeć męska, […]