Relacja Centralna

Relacja centralna, centric relation, CR, dotylna pozycja żuchwy, pozycja referencyjna, graniczna pozycja żuchwy, położenie więzadłowe. Powinna być rejestrowana w przypadku bezzębia, braku stref podparcia, powikłaniach okluzyjnych, przy starciu patologicznym, w zaburzeniach czynnościowych, podczas analizy okluzji dla celów diagnostycznych. W relacji centralnej krążki stawowe usytuowane są na głowach stawowych, kontaktują się z powierzchnią dołów stawowych swoją najcieńszą częścią. W relacji centralnej możliwy jest jedynie ruch obrotowy głowy stawowej.

Metody wyznaczania relacji centralnej: bierne (wykonywane bez udziału pacjenta przez lekarza) – połykanie śliny […]