Ropień Podbródkowy

p style=”text-align: justify;”Wprowadzenie: ropień podbródkowy, abscessus submentalis jest ropniem wewnątrzustnym, którego przyczyną powstawania są zakażenia siekaczy dolnych./

[…]