RTG

brak zmian na rtg, poszerzenie szpary ozębnej, poszerzenie szpary ozębnej < 1/3, poszerzenie szpary ozębnej > 1/3

Zdjęcie RTG sumacyjne stawów skroniowo-żuchwowych w projekcji Schüllera z poprawką Lindblooma wykonane w zwarciu i przy szerokim otwarciu ust u pacjentów z całkowitymi protezami oraz z doprzednim przemieszczeniem krążka stawowego pozwala ocenić zakres ruchu głowy żuchwy względem dołu stawowego, kształt trzeciej zewnętrznej części głowy żuchwy.