Ruch Benneta

Ruch Bennetta jest to przesunięcie głowy kłykcia w trakcie ruchu bocznego żuchwy po stronie pracującej o około 1 mm. Głowa żuchwy wykonuje obrót wokół osi pionowej i przesuwa się nieznacznie w kierunku ruchu ku dołowi, do boku i niekiedy ku tyłowi. Tor ruchu głowy żuchwy może mieć różny przebieg. Ruch Bennetta występuje, jeżeli kąt Bennetta wynosi więcej niż 30° po stronie przeciwnej. Może on być interpretowany jako uniknięcie wysokiego wzrostu ciśnienia w jednym ze stawów, które powstałoby przy ekscentrycznych ruchach […]