Ruchomość Zębów

Skala Halla:

0 – minimalna ruchomość w kierunku wargowo językowym
1 – ruchomość w kierunku wargowo-językowym do 1 mm
2 – ruchomość w kierunku wargowo-językowym od 1 do 2 mm
3 – ząb rusza się nie tylko w kierunku wargowo- językowym, ale także w wymiarze pionowym przez co niemożliwe jest prawidłowe zwarcie.

Skala Entina:

1 – policzkowo / językowo < 1 mm,

2 – policzkowo / językowo, mezjalnie / dystalnie > 2 mm,

3 – policzkowo / językowo, mezjalnie / dystalnie > 2 mm, pionowo,

4 […]