Stopy

Stopy srebro-palladowe (zastępcze złota) zawierają: 5-7% srebra i 1-3% palladu.