Odlewanie Metalu

Czynniki wpływające na dokładność odlewu: staranność i dokładność powielenia modelu, właściwe zaprojektowanie i ustalenie proporcji szkieletu, staranność i czystość modelowania z wosku szkieletu, uwzględnienie ekspansji wosku pod wplywem temperatury, rozmiar, długość, konfiguracja, punkty przymocowania i sposób umocowania kanałów odlewniczych, wybór masy osłaniającej, położenie matrycy szkieletu w formie odlewniczej, jakość wody do zarabiania: ilość, temperatura, zanieczyszczenia, sposób zarabiania masy osłaniającej, opór stawiany rozszerzalności masy osłaniającej przez pierścień odlewniczy, czas wiązania masy osłaniającej, czas i temperatura wygrzewania i wyżarzania formy odlewniczej, gazy […]