Szyny

Szyna Elbrechta to rodzaj szyny trwałej zdejmowanej, całkowita lana.

Szyny stabilizacyjne nie powodują zmian w okluzji.

Boidie’go

 
 

Desnera

 
 

Michigan – twarda szyna odciążająca stosowana przy dysfunkcjach układu stomatognatycznego, powoduje najmniejsze przeciążenie zębów. Redukcja zaburzającego wpływu zębów prowadzi u większości pacjentów do optymalnej pozycji głów żuchwy w stawie skroniowo – żuchwowym ze złagodzeniem objawów bólowych ze strony stawów i mięśni. Budowa: obrzeże nie powinno przecinać fałdów podniebiennych i omijać brodawkę przysieczną, wargowy […]

Bruksizm

Bruksizm, bruxism, fenomen Karoly’ego obecnie dotyczy około 65% – 80% populacji, objawia się przez wzmożone napięcie psychiczne i emocjonalne, zaburzenia zwarciowe, brak tolerancji osobniczej na najmniejsze nawet niedoskonałości zwarcia, przedwczesne kontakty, nieprawidłowo wykonane wypełnienia bądź prace protetyczne, nieprawidłowo prowadzone leczenie ortodontyczne. Bruksizm jest parafunkcją zwarciową typu ząb – ząb, w której wzmożone napięcie izometryczne mięśni części twarzowej czaszki prowadzi do przeciążeń układu stomatognatycznego i patologicznego starcia zębów przez nawykowe i niekontrolowane zaciskanie zębów i zgrzytanie zębami jako mechanizm uwalniający organizm […]