Szyny

Szyna Elbrechta to rodzaj szyny trwałej zdejmowanej, całkowita lana.

Szyny stabilizacyjne nie powodują zmian w okluzji.

Boidie’go

 
 

Desnera

 
 

Michigan – twarda szyna odciążająca stosowana przy dysfunkcjach układu stomatognatycznego, powoduje najmniejsze przeciążenie zębów. Redukcja zaburzającego wpływu zębów prowadzi u większości pacjentów do optymalnej pozycji głów żuchwy w stawie skroniowo – żuchwowym ze złagodzeniem objawów bólowych ze strony stawów i mięśni. Budowa: obrzeże nie powinno przecinać fałdów podniebiennych i omijać brodawkę przysieczną, wargowy […]