Testy Herbsta

Testy Herbsta dla szczęki: I – szerokie otwarcie ust (obustronnie od guza szczęki do okolicy drugiego trzonowca) uwaga na napinający się fałd skrzydłowo-żuchwowy, zbyt długą łyżkę pokrywającą przednią część podniebienia miękkiego, II – ułożenie warg jak przy gwizdaniu (przedsionkowo w obrębie zębów przednich od kła do kła) uwaga na drobne fałdy błony śluzowej zwane przysiecznymi, III – ruchy mimiczne, szeroki uśmiech (obustronnie przedsionkowo od drugiego trzonowca do pierwszego przedtrzonowca).

Testy Herbsta dla żuchwy: I – szerokie otwarcie ust (obustronnie przedsionkowo od […]