Tissue Conditioners

Tissue Conditioners to materiały służące do biologicznej odnowy tkanek podłoża (Kerr’s FITT, Coe Comfort,Viscogell)