Uszczelnienie

Czynnościowe kształtowanie pobrzeża łyżki indywidualnej polega na przekroczeniu woskiem lub silikonem granicy strefy neutralnej o 1-2 mm na całym pobrzeżu oraz wydłużenie tylnego zasięgu o 3 mm i pogrubienie o 0,24 mm.

Uszczelnienie pierwotne łyżki indywidualnej polega na nałożeniu tej samej masy wyciskowej, wosku wyciskowego lub masy Kerra na tylnej granicy łyżki indywidualnej o grubości 3 mm po pobraniu wycisku czynnościowego i jest dokładne ze względu na fizjologiczne przemieszczenie granicy podniebienia miękkiego. Umożliwia przemieszczenie tkanek w fizjologicznie akceptowanych granicach, unika się […]