Wysokość Zwarcia

Wysokość zwarcia okluzji / vertical dimension of occlusion / VDO / occlusal vertical dimension / OVD. Przez rozpoczęciem odbudowy protetycznej wskazane jest przywrócenie prawidłowej wysokości zwarcia. W przypadku zmiany wysokości zwarcia >2 mm należy podzielić leczenie na etap diagnostyczny (szyny, protezy tymczasowe) oraz etap leczniczy polegający na utrwaleniu wysokości zwarcia. Wielkość położenia spoczynkowego żuchwy zależy od wielu czynników, takich jak: postawa ciała, pozycja żuchwy, napięcie psychoemocjonalne. Dlatego też, w celu określenia wysokości zwarcia stosowane są dodatkowe metody postępowania: analiza telerentgenogramów […]