Minimally Invasive Prosthetic Procedure

Minimally Invasive Prosthetic Procedure / MIPP – increasing VOD (podniesienie wysokości zwarcia), limiting preparation to enamel (ograniczenie preparacji do szkliwa), porcelain thickness reduction (ograniczenie grubości porcelany), non-prep (brak preparacji) by Mauro Fradeani. Ograniczenie zakresu preparacji można uzyskać poprzez podniesienie wysokości zwarcia o 0,8 mm oraz ograniczenie grubości porcelany (w odcinku bocznym uzupełnienia pełnoceramiczne monolityczne: dwukrzemian litu 0,5 mm – 0,8 mm ; w odcinku przednim uzupełnienia pełnoceramiczne warstwowe na stronie wargowej lub monolityczne). Cementowanie adhezyjne.