Inlay

Inlay jest to stałe uzupełnienie protetyczne na powierzchni żującej zęba w ubytku klasy I, musi mieć głębokość co najmniej 1,5 mm, dno ubytku musi być płaskie, szerokość wkładu nie może być większa niż połowa odległości między guzkami, ściany ubytku muszą być lekko rozbieżne.

 

Wkład Koronowo-Korzeniowy

Wkład koronowo-korzeniowy powinien równomiernie przylegać do wszystkich ścian kanału i części nośnej korzenia aby podczas działania sił żucia rozkład naprężeń był równomierny oraz aby warstwa cementu była cienka i tej samej grubości w celu zapewnienia jak największej siły wiązania. Najkorzystniejsza jest minimalna preparacja kanału korzeniowego z pozostawieniem jak największej ilości zębiny, średnica wkładu metalowego nie powinna być większa niż 1/3 średnicy korzenia, wkład powinien być otoczony z każdej strony przez zębinę o grubości przynajmniej 1 mm, w zależności od szerokości […]