Wycisk Anatomiczny

Wycisk anatomiczny stanowi negatyw tkanek jamy ustnej w stanie spoczynku, pobierany jest masami alginatowymi lub silikonowymi na łyżkach standardowych. Na podstawie wycisku anatomicznego odlewa się modele wstępne, orientacyjne, diagnostyczne. Wykonanie protezy na podstawie wycisku anatomicznego powoduje nierównomierne obciążanie nieprawidłowo odzwierciedlonych tkanek podłoża i ucisk tkanek w tylnych częściach protezy odtwarzającej braki skrzydłowe prowadząc w konsekwencji do przyspieszenia resorpcji kości oraz rozchwiania zębów filarowych.