Wycisk Anatomiczny

Wycisk anatomiczny stanowi negatyw tkanek jamy ustnej w stanie spoczynku, w momencie zetknięcia masy wyciskowej z tkankam podłoża, pobierany jest masami alginatowymi lub silikonowymi na łyżkach standardowych, które znacznie przekraczają granicę strefy neutralnej. Do wycisków anatomicznych stosuje się gips, elastomery, alginaty. Na podstawie wycisku anatomicznego odlewa się modele wstępne, orientacyjne, diagnostyczne. Wykonanie protezy na podstawie wycisku anatomicznego powoduje nierównomierne obciążanie nieprawidłowo odzwierciedlonych tkanek podłoża i ucisk tkanek w tylnych częściach protezy odtwarzającej braki skrzydłowe prowadząc w konsekwencji do przyspieszenia resorpcji […]