Wosk

Woski wyciskowe stają się plastyczne w temperaturze jamy ustnej (36-37*C) umożliwiając czynnościowe kształtowanie pobrzeża łyżki indywidualnej przed pobraniem wycisku czynnościowego. Wycisk woskiem można poprawiać przez zdejmowanie i dodawanie nowych warstw. Ex-3-N, Dentiplast.

Wycisk Czynnościowy

Wycisk czynnościowy stanowi negatyw tkanek jamy ustnej w stanie dynamicznym, pobierany jest masami silikonowymi na łyżkach indywidualnych. Na podstawie wycisku czynnościowyego odlewa się model roboczy. Wycisk czynnościowy ma za zadanie uzyskanie jak największego oparcia dla płyty protezy, ograniczenie ruchomości protezy, która mogłaby doprowadzić przez ramię dźwigni do przeciążenia i rozchwiania zębów oporowych.

Podział: mukostatyczne – odtwarzające pole protetyczne pokryte nieruchomą błoną śluzową podobnie jak wycisk anatomiczny ale pobierane na łyżce indywidualnej, mają zastosowanie w bezzębnej żuchwie, mukodynamiczne – odtwarzające pole protetyczne […]

Proteza Szkieletowa

Proteza szkieletowa jest to ruchome uzupełnienie protetyczne o konstrukcji złożonej (akryl / akron, *kompozyt, metal), w której szkielet jest odlany w całości z metalu (chrom – kobalt – molibden , tytan, złoto), uzupełnia braki częściowe przenosząc siły żucia ozębnowo lub ozębnowo-śluzówkowo, jest trwała zapewniając użytkowanie przez około 5 lat. Wykonanie protezy szkieletowej jest możliwe w przypadku wystarczającej ilości, jakości odpowiednio rozmieszczonych zębów, zdolnych do przyjęcia obciążenia ze strony elementów retencyjnych protezy. Filary muszą posiadać wystarczające pole powierzchni ozębnej, stabilizację w […]