Zwichnięcie Zęba

zwichnięcie zęba, wysunięcie zęba, extrusion jest urazem zęba powstałym na skutek uderzenia, w którym nie dochodzi do złamania, występuje natomiast przemieszczenie pionowe (wysunięcie z zębodołu), przerwanie pęczka naczyniowo-nerwowego, zwiększona ruchomość, wrażliwość na dotykanie, nagryzanie, opukiwanie, na zdjęciu rtg widoczne poszerzenie szpary ozębnej w okolicy wierzchołka korzenia, krwawienie z kieszonki dziąsłowej, reakcja miazgi jest najczęściej negatywna na skutek przerwania pęczka naczyniowo-nerwowego. Leczenie polega na delikatnej repozycji zęba przez wtłoczenie wgłąb zębodołu oraz wykonanie miękkiej szyny stabilizującej do 2 tygodni oraz najczęściej […]