Zapalenie Przyzębia

Augumentin 0,625
in tabl.
Lag No 1
D.S. 1 tabl co 12h
#
Metronidazol 0,25
in tabl
DS. 3x dziennie przez 7 dni
#
Lacidofil