Zespół Kelly’ego

Zespół Kombinowany, Zespół Kelly’ego jest sytuacją kliniczną, w której na skutek wieloletniego użytkowania przez pacjenta protezy całkowitej górnej przy zachowanych zębach przednich w żuchwie i brakach skrzydłowych w żuchwie doszło do znacznego zaniku kości wyrostka w strefach bocznych żuchwy i odcinku przednim szczęki, przy dobrze zachowanych guzach szczęki, często występuje także przerost brodawkowaty na podniebieniu twardym. Jest to klasa C2 wg Eichnera.