Okluzja

Koncepcje okluzji: okluzja obustronnie zbalansowana, okluzja z prowadzeniem kłowym przy laterotruzji, okluzja z prowadzeniem grupowym przy laterotruzji, sekwenkcyjna dyskluzja z dominantą kłową (R. Slavicek 1984). Okluzja obustronnie zbalansowana jest wskazana w protezach całkowitych i przeciwwskazana w uzębieniu naturalnym, ponieważ sprzyja starciu i parafunkcjom. Okluzja z prowadzeniem kłowym przy laterotruzji jest wskazana w uzębieniu naturalnym. Sekwenkcyjna dyskluzja z dominantą kłową jest wskazana przy stałej odbudowie przy parafunkcjach. Pozycja referencyjna wg Slavicka jest to pozycja osiągana w wyniku prowadzenia żuchwy do jej […]

Rejestracja Zwarcia

W przypadku rejestracja zwarcia nawykowego przy zachowanych strefach podparcia, braku zaburzeń czynnościowych, sprawdzonej klinicznie jednoznacznej, powtarzalnej centrycznej okluzji nie ma potrzeby pobierania rejestratu okluzyjnego. W innych przypadkach wykorzystuje się wosk, silikon (sprężyste, biofilm) lub Structur, ProTemp. Jeżeli po sprawdzeniu kalką nie ma kontaktów pomiędzy niektórymi zębami, należy to zapisać żeby technik nie dociskał modelu.

Deprogramacja

utrata zębów, przeszkody zwarciowe, starcie patologiczne, stres powodują zmiany w pracy mięśni wymuszając przyjmowanie przez żuchwę nieprawidłowej pozycji względem szczęki. Skurcz jednego mięśnia powoduje rozciągnięcie innego, a następnie jego skurcz. W celu zniwelowania pamięci nerwowo – mięśniowej i odtworzenia prawidłowej relacji centralnej konieczne jest przeprowadzenie deprogramacji. Przedmiot umieszczony pomiędzy zębami przednimi, wywołując dyskluzję w obrębie zębów bocznych w ciągu kilku minut eliminuje pamięć mięśni i zmniejsza ich aktywność. Według Lermana pamięć mięśniowa wynosi mniej niż 2 minuty, według Koisa deprogramacja […]