Tamowanie Krwawienia

Tamowanie krwawienia: opatrunek uciskowy, kauter, Alustin (chlorek glinu), Hemostat (chlorek glinu), Astringedent (siarczan żelaza – zaburza polimeryzację mas wyciskowych poliwinylosiloksanowych)

Bibliografia:

 • Cylwik D., Taraszkiewicz-Sulik K., Jamiołkowski J., Romaniuk J., Gołębiewska M. ; Wpływ chlorku glinu na wybrane parametry wyciskowych mas poliwinylosiloksanowych ; Prot. Stom ; 2006.
 • Bowles W. H., Tardy S. J., Vahadi A .: Evaluation of new gingival retraction agents. J. Dent. Res., 1991 Chee W. W. L., Donovan T. E .: Polivinyl siloxane impression materials: A review of properties and techniques. J. Prosthet. Dent., 1992.
 • Csempesz F., Vag J., Fazekas A .: In vi – tro kinetic study of absorbency of retraction cords. J. Prosthet. Dent., 2003.
 • de Camargo L. M., Chee W. W. L., Donovan T. E .: Inhibition of polym – erization of polyvinyl siloxanes by medicaments used on gingival retraction cords. J. Prosthet. Dent., 1993.
 • Felpel L. P .: A review of pharmaco – therapeutics for prosthetic dentistry: Part I. J. Prosthet. Dent., 1997.
 • Hung S. H., Purk J. H., Tira D. E., Eick J. D .: Accuracy of one-step ver – sus two-step putty wash addition silicone impression technique. J. Prosthet. Dent., 1992.
 • Jokstad A .: Clinical trial of gingival retraction cords. J. Prosthet. Dent., 1999.
 • Kess R. S., Combe E. C., Sparks B. S .: Effect of surface treatments on the wettability of vinyl polysiloxane impression ma – terials. J. Prosthet. Dent., 2000.
 • Koeck B.: Korony i mosty. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. Wrocław 2000.
 • Millar B. J., Dunne S. M., Robinson B .: In vitro study of the number of surface de – fects in monophase and two-phase addition silicone im – pressions. J. Prosthet. Dent., 1998.
 • Nissan J., Laufer B. Z., Brosh T., Assif D .: Accuracy of three polyvinyl siloxane putty-wash im – pression techniques. J. Prosthet. Dent., 2000.
 • Nowakowska D., Panek H .: Wybrane aspekty kliniczne wycisków masami elastomerowymi przy wykonywaniu protez stałych. Prot. Stom., 2003.
 • Nowakowska D., Sobolewska A., Bogucki Z. A .: Retrakcja dziąsła podczas leczenia sto – matologicznego – metody, materiały i środki chemicz – ne – przegląd piśmiennictwa. Prot. Stom., 2004.
 • Rosenstiel S. F., Land M. F., Fujimoto J .: Współczesne protezy stałe. Wyd. Czelej. Lublin 2002.
 • Shillingburg H. T., Hobo S., Whitsett L. D .: Protezy stałe. Zarys postępowania klinicznego i laboratoryjne – go. Wyd. Kwintesencja. Warszawa 1994.
słowa klucze: , , , , ,